MelkonyanHEMSINLI ERMENILERIN TARIHI

Untitled document

Hamshentsis & Hemşinlilerin TARİHİ

Kimler Nereden Geliyolar ? Şimdi Neredeler ?

8. yy'da Ermeni Prensi Şabuh ve Oğlu Prens Hamam Amaduni Arapların Baskısından Kurtulmak İçin Kendi Toprakları Olan Kuzey Vasburgan Bölgesine Göç Edip Kaçkardağı'nın Karadeniz'e Bakan Kısmına Yerleştiler..
O Zamanlar Ermeni Amaduni Prensliği'nin Vatanı Vasburagan Bölgesi idi...
Göç Eden Prensler ve Halk, Harabe Olan Tambur şehrine Ulaştılar..
Prens Hamam Şehri Baştan Başa İnşa Etti ve Hamamaşen Adını Verdi ((Ermenice Hamam'ın Şehri Anlamına Gelir))..
Zamanla Hamamaşen İsimi Hamşen (Ermenice) ve Hemşin (Türkçe) Oldu..

Prens Hamam Ve Halkı Fırtına Vadisi Olarak Bilinen Bölgeye Yerleşti..
Yıllar Geçtikçe Hemşinliler Karadeniz'in Bir Çok Bölgesine Dağıldılar ((Karadere, Hemşin Dere, Hopa, Borçka, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Bolu ve Sakarya))
8.yy'dan 14.yy'ın Başına Kadar, Hemşin Prensliği Karadeniz Bölgesinde Varlığını Sürdürdü..
Hemşin Bölgesi İnsanları Hemşinli Olarak Bilindi ((Homşestane Ermeni Dilinin Bir Lehçesidir))..

ÖNEMLİ HEMŞİN PRENSLERİ (((-_-)))

Prens Hamam Amaduni (7oo) (( Hemşin Kurucusu))
Prens Arakel (14oo)
Prens Tavit (1425)
Prens Vart (144o)
Prens Veke (146o) ((Son Prens))

Hemşin Şehri 1489 Yılında Osmanlı Ordusu Tarafından Yıkıldı ve Son Prens Tavit Sürüldü...
Şimdiki Hemşin Bölgesinde İsmi Hemşin Olan Çok Köy Bulunmakta Ancak Ancak Eski Hemşin Şehri Tam Nerede Olduğu Bilinmemektedir...

Kuran-ı Kerimde, "Dinde Zorlama Yoktur" Yazılmış Olmasına Rağmen 145o Yılından İtibaren Zorla İslamlaştırılmaya Başladı (([256] Dinde Zorlama Yoktur..))

[[256]] Dinde Zorlama Yoktur. Artık Doğrulukla Eğrilik Birbirinden Ayrılmıştır. O Halde Kim Tağutu Reddedip Allah'a İnanırsa Kopmayan Sağlam Kulpa Yapışmıştır. Allah İşitir Ve Bilir..

Baskı ve Tehditler Sonucu Toplu Olarak İslamlaştırma Gerçekleşti.. Buna Karşı Çıkanlar Fırtına Deresi'ne Atıldılar.. Hayatta Kalanlar İse Bölgeyi Terketmek Zorunda Kaldılar...

ZALİMCE KATLEDİLEN ZAVALLI İNSANLARDAN AKAN KANLARDAN DOLAYI FIRTINA DERESİ GÜNLERCE KIRMIZI AKTI....

KİLİSELER CAMİYE ÇERİLDİ .......

SOYADLARI DEĞİŞTİRLDİ .......
Apelyan, Apeloğlu oldu..
Hakopyan, Akopoğlu oldu
Veziran, Veziroğlu oldu
Poğarişi, Pınaroğlu oldu

Baskı İLe İslamlaştırma Sırasında Bir Çok Köy Bu Duruma Direndi.. Bunlardan En Meşhuru KARADERELİ TER KARAPET'tir... Karadere'de de Bir Diğer Toplu Katliam Oldu.. Daha Sonra Osmanlılar Hemşin Dilinin Konuşulmasını Yasakladılar... Bundan Dolayı Bugün Türkiye'de Yaşayan Hemşinlilerin Büyük Kısmı Kendi Eski Dillerini Bilmemektedirler... 18oo lü Yıllarda Birçok Hemşinli Samsun ve Ordu'ya Daha Sonra Krasodar (Rusya) ve Abkazya'ya (Gürcistan) Göç Etti... Dillerine Sahip Çıkıp Hıristiyan Kaldılar... Bugün Bunlar KUZEY HEMŞİNLİLER Olarak Bilinirler,, Başka Bir Grup Hemşinliler İse Hopa Borçka Bölgesine Göç Ettiler Dillerine Sahip Çıktılar Ancak Bir Kaç Yıl Sonra Zorla İslamlaştırıldar... Bunlar Bugün HOPA HEMŞİNLİLER (DOĞU) Olarak Bilinirler... Kendi Topraklarında Kalan Hemşinliler İse Baskıların Sonucunda Hem Dillerini Değiştirip Hemde Dillerini Kaybettiler Bunlar Bugün BAŞ HEMŞİNLİLER (BATI) Olarak Bilinirler.. İçinde Birçok Ermenice Kelimenin Bulunduğu Türk Lehçesi Olan Hemşincesiini Konuşurlar...

1895 Yılında Trabzon Hemşinlileri Katledildi... 1915 yılında Ordu, Samsun ve Trabzon'da Kalan Hristiyan Hemşinliler Anadoluya Sürüldüler ve Öldürüldüler..... Bir Diğer Ölüm Yolundaki Ermeni Kardeşleri İle Birleştiler... Hayatta Kalanlar İse Ülkeyi Terkedip Krasnodar ve Abkazya'ya Yerleşip Kuzey Hemşinlilerine Katıldılar... Bir Çok Baş hemşinli Aileler de Öldürüldüler. Hopa Hemşinli Bir Çok Aileler İse Gürcistan'a (Batum'a Yakın) Dillerinden Dolayı Sürüldüler.. 1944 yılında, Stalin Hopa Hemşinlilerini Gürcistan'dan Kırgızistan ve Kazakistan'a Sürdü... Hayatta Kalabilen Hemşinliler, Vatanlarında Kalıp Aileleri ve Köylerini Savundular.. Çatışmalar 1923'e Kadar Devam Etti, Sonrasında Savaşanlar İse Rusya ve Gürcistan'a Göç Ettiler ((Hemşinli Özgürlük Savaşçıları adıyla anılırlar))...

Seite zurück: ISTANBUL mit Bildern
nächste Seite: Video


 

© Copyright 2004-2023 - CMS Made Simple
This site is powered by
CMS Made Simple version 1.12.2
Template Womba2

Design: by DNA4U, das andere Ge(n)schenk®